ES
01
Carta del President
02
Carta del Director General
03
Decàleg de principals indicadors

6.2. Servei als socis

6.2.1. Model de relació amb el soci

Model cooperatiu i socialment responsable

Els socis són l’eix que mou tota la nostra activitat i el principal objectiu cap al qual s’orienta el Grup Caixa d’Enginyers. Per aquesta raó, és imprescindible comptar amb la seva confiança i millorar de dia en dia el seu nivell de satisfacció en la seva relació amb l’Entitat.

Caixa d’Enginyers té com una de les seves màximes prioritats preservar el patrimoni dels seus socis a través d’una gestió prudent dels riscos.

La banca ooperativa centra la seva atenció en les necessitats de les comunitats professionals, de les famílies i de les petites i mitjanes empreses, i prioritza l’interès general i el bé comú per sobre dels interessos particulars, la qual cosa contribueix al desenvolupament territorial i sectorial.

I precisament és el nostre model de relació amb el soci i la nostra manera d’exercir aquesta responsabilitat amb la societat el que ens ha permès superar riscos econòmics, polítics o socials al llarg de la nostra història.

Caixa d'Enginyers té com una de les seves màximes prioritats preservar el patrimoni dels seus socis a través d’una gestió prudent dels riscos, amb la qual cosa garanteix l’estabilitat financera necessària a través de ràtios adequades de solvència i liquiditat i manté relacions de confiança a llarg termini.

La nostra vocació de responsabilitat social es trasllada també a la innovació, creació i gestió de productes d’inversió socialment responsables que tenen en compte criteris financers i també altres de caràcter extrafinancer, com són els de sostenibilitat i mediambientals, amb un important focus en la lluita contra el canvi climàtic.

Tot això ens ha conduït a un creixement de 9,5 punts en l’índex NPS (Net Promoter Score, segons STIGA), obtenint un 56 % l’any 2018, una dada que, en comparació amb el 2,5 % de mitjana del sector, reflecteix el grau elevat de compromís dels socis amb la nostra Entitat.

Evolució 2018

El 2018, el nombre de socis ha augmentat un 17 %, concretament un 23 % a Catalunya i un 3 % a la resta d’Espanya, la qual cosa ens situa en l’actualitat per sobre dels 187.000 socis. Aquesta dada mostra una acceptació i un compromís cada vegada més gran, per part de la societat, cap a un model d’economia social i de banca cooperativa.

Durant aquest període, hem gestionat un volum de negoci superior als 6.190 milions d’euros, la qual cosa representa un important creixement. Els productes en què el component d’assessorament és important han experimentat molt bons resultats: el volum gestionat en estalvi-previsió ha crescut un 27 %. Així mateix, el nombre de contractes del Servei de Gestió Discrecional de Carteres ha crescut un 39 %; i el volum gestionat en aquest servei per als nostres socis ha superat els 235 milions d’euros. Per la seva banda, el finançament ha estat un altre element clau i el nombre d’hipoteques formalitzades pels nostres socis ha crescut un 17 %.

Pel que fa a oficines, hem seguit ampliant la nostra xarxa. Caixa d’Enginyers ha inaugurat a Vic (Rambla Hospital, 6) i Manresa (Passeig de Pere III, 66) dues oficines AVANT, fruit de l’acord estratègic signat el desembre de 2017 amb Mútua General de Catalunya.

Les dues oficines es constitueixen com a centres d’atenció i assessorament personalitzat al soci i comparteixen espais a les instal·lacions de Mútua General de Catalunya. Tenen un equip professional de Caixa d’Enginyers específicament qualificat per a les activitats d’assessorament (inversions, finançament o cobertura de riscosassegurances), a més de desenvolupar les funcions operatives pròpies de les oficines bancàries convencionals. També disposen del servei de caixa, prestat exclusivament per ATM.

L’oficina AVANT és la resposta de Caixa d’Enginyers al creixement de la demanda de servei que registra l’Entitat, però també a la voluntat de prestar un tracte personalitzat i de valor gràcies a l’alta digitalització operacional bancària i a la multicanalitat. Aquest nou concepte contribueix a evitar els costos de les oficines bancàries tradicionals i impulsa la digitalització, sense renunciar a la prestació de serveis de valor per part dels professionals del Grup Caixa d’Enginyers en la relació directa amb els socis.

D'altra banda, l'acord estratègic de col·laboració ens ha permès aprofitar sinergies i ampliar la nostra presència a dues poblacions de la província de Girona, Blanes i Palamós, les dues importants centres turístics de la Costa Brava. Hem instal·lat dos caixers automàtics de Caixa d’Enginyers en ubicacions molt cèntriques que permetran als socis disposar d’efectiu de manera fàcil i ràpida les 24 hores del dia.

A més, Caixa d’Enginyers ha inaugurat una nova oficina tradicional al districte de L’Eixample de Barcelona. Ubicada al carrer Comte Borrell, 202, compta amb un equip de sis professionals de l’Àrea de Serveis al Soci. La seva obertura, amb un important esforç d’inversió, facilita al soci l’accés a una atenció personalitzada de 8.30 h a 19 h ininterrompudament i ofereix un servei molt proper als col·lectius de banca universal, personal i d’empreses amb l’objectiu de satisfer al màxim les seves expectatives.

Finalment, hem traslladat la nostra oficina de Bilbao per tal d’oferir al soci un servei de proximitat des d’un espai molt més ampli i cèntric. Ubicada al carrer Alameda Rekalde, 2, substitueix l’oficina central de Caixa d’Enginyers a Bilbao, situada a les instal·lacions del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Bizcaia. La nova oficina ofereix un servei ininterromput als socis de 8.30 h a 19 h de dilluns a dijous, i divendres fins a les 14 h.

Amb aquestes noves obertures, l’Entitat suma un total de 10 oficines al servei dels seus socis a la Ciutat Comtal i assoleix un total de 30 en el conjunt de la xarxa de distribució del Grup Caixa d’Enginyers.

6.2.2. Digitalització

La transformació digital es manté com una de les prioritats de Caixa d’Enginyers.

Ens trobem davant un model dual de relació, en el qual conviuen els usuaris que prefereixen els canals digitals per a la seva operativa financera i els que continuen optant per la manera tradicional d’atenció, basada en el tracte personalitzat i amb un alt component d’assessorament.

La realitat és que l’ús presencial o virtual dels canals de relació amb l’Entitat no depèn tant d’un perfil sociodemogràfic concret, sinó dels nous hàbits desenvolupats per la població en general. Les dades sobre usabilitat demostren que hi ha socis que, en determinades circumstàncies, prefereixen el tracte personal en format presencial i que, altres vegades, es decanten pels canals no presencials. Aquestes proporcions són diferents en funció del perfil de cada soci i es poden identificar comportaments similars a partir de característiques comunes.

AVANT: la nostra aposta per una major proximitat amb els socis.

Aquesta circumstància afecta de forma transversal molts sectors de la nostra activitat. La proposta de transformació digital defineix com s’integren la tecnologia i els atributs digitals de l’Entitat amb les capacitats físiques i personals, promovent un canvi en el model de relació amb els nostres socis que ens permetrà apropar-noshi per cobrir les seves necessitats quotidianes.

Aquest procés requereix un canvi cultural dins de l’organització, el qual està liderat per l’Àrea de Serveis al Soci i pel Departament d’Estratègia Digital, els quals impulsen canvis en el model tecnològic, les operacions i l’estratègia multicanal.

El procés de transformació digital es basa en tres punts clau:

 1. Una estructura que promou la digitalització i amb un equip especialitzat en aquesta matèria.
 2. L’experiència del soci al centre per tal d’adaptar el nostre model de relació a les necessitats individuals, de forma transversal a tots els canals, fet que ens permet formular noves propostes de valor, productes i serveis.
 3. Solucions tecnol[ogiques que possibilitin la personalització de l’experiència a través d’arquitectures obertes i plataformes de col·laboració, la qual cosa implica redefinir el model de forma escalable i flexible, adoptant simplicitat i eficiència operacional.
Indicadors

El 2018, els accessos mensuals a BancaMOBILE han augmentat en un 135 % i els socis actius han incrementat en un 50 %, degut especialment a la incorporació dels accessos amb empremta digital i amb Face ID. Amb això s’han doblat el nombre d’operacions i el nombre de socis que exclusivament utilitzen la BancaMOBILE, la qual ha superat la xifra d’accessos de la BancaONLINE.

Els nostres indicadors digitals estan en línia amb les principals entitats europees.

El nombre de socis connectats ha crescut un 20 %, la qual cosa representa un 84 % del total de socis actius de l’Entitat, molt per sobre de la mitjana espanyola (46 %) i de l’europea (51 %).

Mitjançant els canals no presencials s’han gestionat operacions per valor de 2.500 milions d’euros, la qual cosa representa un creixement del 33 % respecte a l’any anterior.

La consolidació de l’ús dels canals no presencials per part dels nostres socis és notòria i cada vegada en són més els que opten per una relació digital amb l’Entitat. El 2018 s’han produït més de 13,5 milions d’accessos, la qual cosa implica un 35,6 % de creixement, i s’han realitzat 94 milions d’operacions a través d’aquests canals, creixent així en un 36 %.

D'altra banda, destaca en aquest període la captació de nous socis per canals no presencials.

El servei Fes-te´n soci sense desplaçarte, que es va posar en marxa el 2017, s’ha consolidat i ha permès a nous socis donar-se d’alta sense necessitat d’anar a una oficina. En total s’hi han donat d’alta 3.116 socis a través d’aquest servei, un 82 % més que l’any anterior, el que representa un 11 % del total d’altes el 2018.

Aquest any han visitat el nostre web públic més d’1.200.000 usuaris únics. Hem rebut més d’11.600 formularis de sol·licitud de serveis a través del nostre web i de la BancaONLINE, un 105 % més que l’any anterior, i les vendes per canals no presencials han crescut un 55 %.

+36 %
Operacions en Banca Digital
+33 % en import
+20 %
Socis connectats
84 % de total de socios activos
1.200.000
Visites a la web (usuaris únics)
11.600
formularis de sol·licitud rebuts
105 % més que el 2017
Projectes

D’acord amb les accions orientades a la transformació digital recollides en el nostre Pla Estratègic, aquest any hem llançat una nova versió de l’app BancaMOBILE que inclou l’accés amb empremta digital i amb Face ID, fet que ha impulsat l’ús del canal mòbil.

A més, hem incorporat noves funcionalitats a la BancaONLINE per oferir un millor servei, com són les transferències immediates, la possibilitat de traspassar saldo de la targeta al compte o bé comprar o vendre ETF.

Al seu torn, a fi d’oferir un assessorament més personalitzat i de qualitat, hem creat el nou espai “El meu Gerent”, un servei accessible a través de la BancaONLINE que permet als socis contactar directament amb el seu Gerent de Comptes i oficina i que millora la comunicació d’una forma més ràpida i àgil.

En accedir a aquest servei, l'usuari visualitza una descripció del gerent i la possibilitat d’interactuar amb ell mitjançant:

 • Contactar per e-mail i fer-li consultes.
 • Demanar-li entrevista personal.
 • Sol·licitar que el truqui.

Així mateix, es facilita la ubicació i els horaris de l’oficina del gerent. La imatge de situació de l’oficina enllaça directament amb Google Maps.

Un altre dels projectes claus de 2018 ha estat la Contractació Multicanal, un servei disponible per a oficines que permet iniciar la contractació d’un producte sense necessitat que el soci sigui present a l’oficina.

El funcionamento és simple:

 • El gestor prepara la contractació del producte.
 • El soci rep un avís al seu mòbil i/o correu electrònic en el qual se li indica que té el contracte disponible per signar.
 • El soci accedeix a la seva Banca ONLINE per consultar la sol·licitud i signar el contracte sense necessitat de desplaçar-se a l’oficina.

Però la rellevància de la Contractació Multicanal no és només operativa, ho és també perquè millora l’eficiència de l’Entitat estalviant costos i reforça la nostra aposta per la sostenibilitat, ja que s’evita la impressió de documentació. Però, sobretot, té un impacte positiu en la satisfacció del soci per la millora del servei i també en l’increment de la nostra productivitat comercial, ja que ens permet dedicar un temps de més qualitat en les reunions amb els nostres socis.

6.2.3. Comunicació amb els socis

2018 ha estat un any intens en comunicacions directes amb els socis.

Canals tradicionals
5 Tallers
en ciutats diferents de l’Estat espanyol
7 Cursos
de formació de Fundació Caixa d’Enginyers a Barcelona i Madrid
10 Actes
institucionals a Barcelona i Madrid
Publicacions
2 exemplars de Enginyers INFO
1 exemplar de Fundació INFO
6 exemplars de Gestion@ Inversió
1 exemplar de Gestion@ Previsió
Blog Corporatiu Caixa d'Enginyers

Un dels Canals online de nova creació el 2018 ha estat el blog de Caixa d’Enginyers.

El blog és l’instrument corporatiu no comercial que té com a objectiu divulgar continguts extrafinancers els quals segueixen una de les següents 4 línies editorials:

 • Social
 • Cooperatiu
 • Finances
 • Actualitat

Els posts amb més visites són els de les categories Social i Cooperatiu, destacant tots aquells escrits amb temàtica sobre la sostenibilitat i un estil de vida conscient amb el medi ambient.

121
posts publicats
46.854
visites totals durant 2018
+30 % sobre la previsió
Xarxes socials

Les xarxes socials de Caixa d’Enginyers són un canal no presencial d’interrelació amb el soci que, a banda de divulgar continguts corporatius i comercials, serveixen com a canal directe i immediat de intercomunicació amb el soci.

Facebook i Twitter són els Canals més utilitzats pels socis a l’hora de comunicar-se de manera ràpida immediata i efectiva. D’aquesta manera durant el 2018 s’han gestionat 941 converses amb els socis via xarxes socials.

Linkedin és també un canal social professional que cada cop té més pes en l’entorn professional. El Grup Caixa d’Enginyers compta amb un perfil professional i amb 4 subpàgines que corresponen a les seves filials (Ingenium Shopping, Fundació Caixa Enginyers, Caixa Enginyers Vida i Caixa Enginyers Gestió. Durant el 2018 la pàgina professional a Linkedin del Grup ha augmentat en un 55% el nombre de seguidors.

Cal destacar la creació i gestió del perfil a Instagram de la Fundació Caixa Enginyers @economiasostenible.

34.926
Seguidors Twitter Caixa d’Enginyers
+27 % respecte a 2017
16.522
Seguidors Facebook Caixa d’Enginyers
+10 % respecte a 2017
4.083
Seguidors Instagram
+46 % respecte a 2017
11.156
Seguidors Twitter Fundació Caixa d’Enginyers
+24 % respecte a 2017
840
Seguidors Facebook Fundació Caixa d’Enginyers
+12 % respecte a 2017
8.582
Seguidors Linkedin
+55 % respecte a 2017

6.2.4. Serveis personalitzats

El nostre repte el 2018 ha estat personalitzar al màxim els serveis que oferim a través de solucions flexibles i globals (financeres, asseguradores i de previsió).

L’orientació al soci imposa un canvi radical en els processos de relació que hi mantenim. Cal conèixer-lo millor per oferir-li el servei de qualitat que ens hem proposat i adequar-lo a les seves necessitats.

El Pla Estratègic IMPULSA 2019 promou una actuació basada en segments de socis amb la finalitat de millorar i personalitzar, encara més, els serveis que els oferim.

Després d’un estudi detallat, hem identificat els segments clau sota els quals s’agrupen els diferents tipus de socis que confien en la nostra Entitat. Segons el segment al qual pertanyen, requereixen d’un servei diferenciat tant d’oferta de productes com d’assessorament.

La segmentació s’ha convertit en una eina fonamental en tota la nostra organització, ja que ens facilita la identificació de les demandes de servei i, en conseqüència, ens permet reaccionar d’una forma àgil i ràpida davant d’aquestes demandes.

Banca Personal

La complexitat de la gestió patrimonial exigeix incrementar el seguiment i el control del valor i integritat patrimonial per obtenir el rendiment desitjat.

Els socis del segment de Banca Personal disposen d’un servei personalitzat gràcies a l’assignació d’un gerent personal, acreditat com a assessor financer (European Advisor), que els proporciona un complet assessorament en els àmbits financer, assegurador i de previsió.

La seva funció és proporcionar al soci un servei d’assessorament integral que l’ajudi a aconseguir les millors solucions d’acord amb les seves necessitats i perfil de risc, i tenint en compte tant el context econòmicfinancer actual com la gestió de riscos financers.

Comptem amb una plantilla de professionals que ajuden els socis d’aquest segment a satisfer les seves necessitats a través d’entrevistes personalitzades, en les quals també s’aborden qüestions com les circumstàncies econòmiques passades, presents i futures, les expectatives de despeses, el patrimoni disponible, la situació professional i familiar, la jubilació o altres aspectes rellevants que els permetin crear un pla financer a mida.

Un cop analitzat el perfil i les seves necessitats, l’assessor prepara una proposta integral en estreta col·laboració amb els diferents equips de gestió del Grup, per compartir-la amb el soci.

Entre els serveis que oferim, destaca, en l'àmbit d'Inversió:

 • L’assessorament en la selecció d’actius financers: fons d’inversió, plans de pensions, renda variable, renda fixa, assegurances d’estalvivida, ETF, mercat monetari.
 • L’assessorament en el disseny de carteres d’inversió personalitzades tant globals com per actius financers.
 • La mesura de la gestió i el control de riscos.
 • Els informes de seguiment econòmic i financers.

Tot això seguint una correcta i adequada filosofia i metodologia d’inversió basada en quatre pilars:

 • PILAR I: definició del perfil de risc.
 • PILAR II: diversificació de la cartera d’inversions.
 • PILAR III: ajust dinàmic de la cartera.
 • PILAR IV: inversió socialment responsable.

La determinació del perfil inversor a través del Test d’Idoneïtat i del Test de Conveniència estableix la composició de la cartera d'inversions.

Treballem per rendibilitzar i diversificar les inversions amb productes i serveis que s’adapten a les necessitats concretes:

 • Objectius de preservació de capital (mitjançant processos de generació de valor, diversificació i optimització de carteres).
 • Delegació de la gestió: gestió discrecional de carteres.
 • Optimització financerofiscal.
 • Seguiment detallat i personalitzat de la cartera gestionada.
 • Optimització de l’estructura del patrimoni financer segons la situació i les necessitats patrimonials i personals del soci.
 • Disseny personalitzat de la cartera d’inversions financeres en funció de la visió econòmica del nostre equip de gestió d’inversions.
 • Gestió dels riscos.

Treballem per rendibilitzar i diversificar les inversions amb productes i serveis que s’adapten a les necessitats concretes.

Posem a la disposició dels socis de Banca Personal publicacions d’informació exclusiva sobre la situació macroeconòmica, evolució i perspectives dels mercats financers, informes estratègics d’assignació d’actius financers (Asset Allocation), carteres model, informes especials sobre esdeveniments importants en els mercats, etc.

 • Guia de serveis de Banca Personal.
 • Quaderns de finances i assegurances: guia d’inversions.
 • Definició dels perfils de risc-Strategic Asset Allocation segons el perfil inversor.

A més, oferim, en l’àmbit assegurador, el Servei d’Assessorament en Assegurances de Caixa d’Enginyers perquè el soci disposi d’una oferta global per a les seves necessitats asseguradores, integrant-hi solucions a mida per a la gestió dels diferents riscos als quals pugui estar exposat.

El servei ofereix:

 • Visió completa: realitzem una proposta individualitzada que aporta factors de valor afegit, com l’anàlisi dels riscos, recomanacions per a una gestió adequada i cobertures adaptades a les necessitats.
 • Facilitem la gestió: no fem diverses propostes o pòlisses, sinó que integrem en un únic document l’anàlisi conjunta de tots els riscos, valorant els avantatges com a soci (cobertures i preu) i plantejant-ho tot en un format de fàcil comprensió per a un millor enteniment.
 • Servei que no finalitza: el nostre compromís és gestionar adequadament tots els riscos i revisar-los periòdicament. A aquest fet, l’anomenem proactivitat d’anticipació. A més, després també realitzem un seguiment i mantenim el soci puntualment informat de l’estat de qualsevol tràmit o reclamació a través del nostre reconegut servei d’atenció i suport.

Banca Retail

Joves

IMAGINA és el programa dirigit a facilitar als joves l’accés als serveis financers i asseguradors que necessiten.

Les noves generacions digitals tenen unes necessitats concretes pel que fa a servei i finançament. Amb especial atenció a la seva formació, a l’inici de la seva etapa laboral o als seus projectes d’emprenedoria.

IMAGINA és, des de l’any 2012, el programa de Caixa d’Enginyers dirigit a facilitar als joves l’accés als serveis financers i asseguradors que necessiten. Amb aquest programa, es poden iniciar en la gestió dels seus diners, realitzar i rebre transferències, ingressar la seva primera nòmina, obtenir descomptes en les seves compres amb Ingenium Shopping Jove, aconseguir finançament per als seus estudis universitaris i de postgrau, comprar el seu primer cotxe o moto, fer viatges i estades a l’estranger i obtenir assegurances per a joves, entre moltes altres possibilitats. A més, els proporciona accés a tota l’operativa Banca Retail digital, les 24 hores del dia i des de qualsevol lloc del món, i els permet gaudir de condicions molt avantatjoses en estades a l’estranger, cobertures d’accidents, pagaments digitals amb EnginyersPAY, etc.

Famílies

Acompanyem les famílies compartinthi els seus projectes i il·lusions.

Caixa d’Enginyers acompanya les famílies durant tota la seva vida, comparteix projectes i il·lusions i els proporciona els productes i serveis financers i asseguradors que necessita cadascun dels seus membres, a cada moment. Els nostres serveis s’adapten a totes les famílies: les que comencen un projecte en comú, les que creixen, les que troben la seva llar, les que busquen la millor formació per als seus membres i fins i tot les que veuen que els seus fills comencen el seu propi projecte lluny de casa.

Els productes i serveis adreçats al segment de famílies se centren en la gestió del dia a dia, amb avantatges si domicilien la nòmina i els rebuts, en l’adquisició de targetes de dèbit i de crèdit i en el fàcil accés als seus comptes i operativa a través dels canals mòbil i internet.

Durant la seva etapa de creació de patrimoni, proporcionem el finançament necessari per a l’adquisició de l’habitatge o d’altres immobles, així com dels vehicles que necessitin.

Els nostres professionals compten amb la màxima experiència i professionalitat per assessorar i canalitzar l’estalvi en els instruments que millor s’adapten a cada perfil de risc i objectius. També oferim suport per projectar una previsió d’estalvi que complementi la pensió de jubilació.

També aconsellem sobre les assegurances més adequades per protegir els seus riscos personals, familiars i patrimonials. Avaluem els riscos que són realment importants per a la família, analitzem les circumstàncies personals i realitzem una proposta individualitzada amb les millors solucions i cobertures per a cada cas en particular.

Professionals i Autònoms

Creiem en els projectes dels nostres socis i els donem el suport necessari en el desenvolupament del seu negoci o activitat professional.

Els professionals evolucionen contínuament durant tota la seva vida laboral. Per aquest motiu, els serveis financers requereixen de propostes diferents segons el seu moment vital.

La nostra voluntat és facilitar als professionals el seu dia a dia per tal que es puguin centrar en els seus projectes. Per a això, posem a la seva disposició les eines necessàries per a la gestió del seu negoci a través del Compte Professional.

A Caixa d’Enginyers creiem en els projectes dels nostres socis i els donem el suport necessari en el desenvolupament del seu negoci o activitat professional. Per a això, elaborem l’estudi personalitzat de la seva proposta i posem al seu abast una gamma àmplia de modalitats de finançament que s’adapten al màxim a les seves característiques personals. A més, realitzem un assessorament integral per als excedents d’estalvi i busquem els millors instruments d’inversió.

A través d’un servei individualitzat d’assessorament en assegurances, efectuem l’anàlisi de tots els riscos inherents a la seva activitat (instal·lacions, personals, de responsabilitat civil, cibernètics) per tal d’oferir-los una proposta a la seva mida. Així mateix, disposem d’un pla de protecció personal per a autònoms.

També aportem assessorament per complementar la seva pensió per jubilació i els ajudem a planificar l’estalvi amb aquesta finalitat. A través del Simulador de Previsió, fem la projecció econòmica de jubilació preveient fins i tot possibles contingències vitals (incapacitat temporal, invalidesa, viudetat i mort) per adequar una proposta de planificació futura.

Banca d’empresa i Banca majorista

Tota activitat empresarial necessita una gestió adequada dels diferents tipus de risc als quals està exposada, siguin de caràcter financer, de responsabilitat civil, societaris, patrimonials o personals. La gerència de riscos no és només una activitat imprescindible per a les empreses de gran volum, sinó que ho és per a totes les empreses, independentment de la seva dimensió. En el Grup Caixa d’Enginyers ajudem a identificar els riscos i recomanem solucions adaptades a l’activitat de cada empresa i orientades a reduir i a minimitzar el seu possible impacte.

Els gerents especialistes en empreses faciliten els serveis i ofereixen les solucions financeres més adequades per a cada tipus d’empresa.

Per donar suport i estabilitat a la seva activitat diària, recomanem les opcions personalitzades més pràctiques i avançades: comptes de crèdit per facilitar el finançament del negoci, pòlisses d’avançaments de factures i subvencions que es vinculen a l’increment d’activitat de l’empresa i complementen el finançament d’inversions en actius fixos, avals financers, econòmics i tècnics, cobertures de risc per a múltiples propòsits a mitjà i llarg termini.

Les empreses són un segment molt diferenciat que requereix una atenció específica. Els gestors especialistes faciliten els serveis més adequats i els proporcionen la solució financera i personalitzada més apropiada segons el negoci.

Disposem de gerents especialitzats en la gestió de grans corporacions i administracions públiques que es dirigeixen des del segment de Banca Majorista. Pertanyen a aquesta tipologia de socis les empreses que tenen una facturació superior a 50 milions, compten amb més de 250 empleats i/o disposen de més de 43 milions d’euros en actius. També s’inclouen en aquest segment les administracions públiques, tant els ajuntaments com les corporacions locals.

A tot aquest segment, el Grup Caixa d’Enginyers aporta una proposta de valor orientada a:

 • Minimitzar el risc.
 • Maximitzar l’eficiència operativa.
 • Rendibilitzar els recursos disponibles.
 • Donar suport al creixement.
 • Millorar l’experiència dels stakeholders.

6.2.5. Solucions personalitzades

La nostra meta és oferir uns serveis financers de qualitat, personalitzats i que cobreixin les necessitats dels nostres socis. Per a això, entenem com a fonamental acompanyar, guiar i assessorar els nostres socis en la presa de decisions. Els tres àmbits en què l’assessorament és la base del servei són:

Finançament

Ens adaptem a les necessitats de finançament de cada família, professional, empresa, sector públic i institució amb un servei personalitzat.

Volem oferir la millor solució de finançament per als projectes dels nostres socis al llarg de tota la seva vida. Ens adaptem a les necessitats individuals de cada família, professional, empresa, sector públic i institució amb un servei personalitzat i diferencial sobre la base d’una política d’inversió alineada amb els principis de gestió d’una banca responsable, que implica la gestió professional i prudent dels riscos i incorpora criteris de sostenibilitat i preservació del medi ambient.

L’oferta de productes inclou:

 • Préstecs hipotecaris per a l’adquisició o reforma d’habitatges, locals comercials o naus industrials, en els quals es podrà escollir entre diferents instruments a tipus d’interès variable, fix o mixt, i terminis que permetin adaptar els compromisos financers a la capacitat de pagament.
 • Préstecs personals per al finançament d’inversions corrents, estudis i consum. Per exemple, el Préstec ECO permet el finançament en condicions avantatjoses d’inversions que impliquin una millora de l’eficiència energètica, tant de les famílies i professionals com de les empreses.
 • Pòlisses de crèdit per cobrir les necessitats de finançament a curt termini de les empreses.
 • Avals per garantir compromisos futurs.

Addicionalment, hem assolit acords amb institucions com l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), el Fons Europeu d’Inversions (FEI) i les societats de garantia recíproca (SGR), que complementen la nostra oferta i ens permeten posar a la disposició de les empreses i professionals productes i garanties que facilitin la realització dels seus projectes d’inversió i/o cobreixin les seves necessitats de finançament de circulant.

Apliquem una gestió activa i un seguiment permanent a les nostres exposicions per vetllar per la seva evolució adequada, i apliquem mesures o correccions a aquelles que ho requereixin. A més, el Codi de bones pràctiques reforça la protecció als deutors hipotecaris sense recursos, i regula i limita determinades condicions per a la reestructuració dels préstecs hipotecaris.

Gestió patrimonial

Noves eines d’anàlisi i informació financera, nous productes disponibles i un nou servei d’assessorament.

Té com a objectiu acompanyar el soci en la presa de decisions en matèria d’inversió patrimonial. La complexitat i l’extensa varietat d’instruments financers requereixen del coneixement expert que els professionals del Grup aporten a les solucions d’inversió per als socis.

Els nostres serveis inclouen:

 • Preservació de capital (generació de valor, optimització de carteres, diversificació).
 • Disseny personalitzat de la cartera d’inversions financeres en funció de la visió econòmica del nostre equip de gestió d’inversions.
 • Optimització financerofiscal.
 • Optimització de l’estructura del patrimoni financer segons la situació i les necessitats patrimonials i personals.
 • Delegació de la gestió a través del Servei de Gestió Discrecional de Carteres, eina exclusiva de Caixa d’Enginyers.
 • Monitoratge i seguiment detallat i personalitzat de la cartera gestionada.

En qualsevol dels casos, es determinarà el perfil inversor i la composició de la cartera d’inversions a través del Test d’Idoneïtat i del Test de Conveniència, així com d’altres requeriments sol·licitats pel soci.

Amb el objectiu d’atorgar el major nivell de protecció per als inversors s’impulsa tant una major transparència en la informació facilitada, com una major adequació dels productes al perfil de cada soci. Per això, disposem de novetats que milloren no només la protecció i transparència dels socis, sinó també els serveis de mercats i d’instruments financers. Noves eines d’anàlisi i informació financera, nous productes disponibles i un nou servei d’assessorament.

Els atributs dels serveis d’inversió són:

 1. Formació especialitzada i certificada del nostre equip professional. L’equip de Serveis al Soci compta amb la màxima qualificació professional i certificació oficial per informar sobre instruments financers i prestar serveis d’inversió.
 2. Adopció d’un model d’assessorament dependent per ajudar-lo en les seves decisions d’inversió. Les recomanacions d’inversió s’ajustaran exclusivament als objectius d’inversió, tenint en compte per a això el grau d’aversió al risc, la fiscalitat i l’horitzó temporal del soci.
 3. Millor execució. Caixa d’Enginyers disposa d’una política de millor execució de les ordres dels socis a l’entitat que siguin cursades a través de Caixa d’Enginyers o de qualsevol altre intermediari.
 4. Total transparència de comissions, despeses i incentius. La informació sobre els costos i despeses associats a cada servei i instrument financer, així com dels incentius que Caixa d’Enginyers pogués obtenir per la comercialització de productes de tercers, es comunicaran detalladament.

Servei d’Assessorament en Assegurances (SAS) i previsió

El nostre compromís és simplificar la gestió de les assegurances mitjançant un servei global que, a més, ens permeti aconseguir per al soci el millor preu de les companyies a les quals es transfereix el risc.

El 2018 hem continuat aplicant una visió 360° per cobrir àmpliament el conjunt de les necessitats asseguradores dels nostres socis.

El Servei d’Assessorament en Assegurances (SAS) es fonamenta en l’anàlisi i avaluació dels riscos derivats de les circumstàncies personals, en la revisió de les posicions asseguradores i les seves cobertures, així com en el contrast amb les necessitats per arribar a una proposta personalitzada.

El nostre servei inclou una selecció de companyies de confiança, valorades per la seva excel·lència de servei en cas de sinistre, preu, solvència i reputació.

Aportem, en el dia a dia, la gestió integral i contínua de la cartera d’assegurances, la supervisió de la qualitat de les cobertures i de les prestacions que ofereixen i un servei propi de sinistres per garantir l’adequada i puntual prestació en cas d’ocurrència.

El Servei d’Assessorament en Previsió disposa d’un model propi d’assessorament en previsió que segueix la línia del compromís de servei i de responsabilitat amb tots els socis i que es basa en l’experiència i els coneixements d’un equip de professionals altament qualificats. L’objectiu que persegueix aquest model, que consta de quatre fases, és ajudar els socis del Grup Caixa d’Enginyers a dissenyar el seu propi pla de previsió personalitzat en qualsevol de les etapes del seu cicle vital.

6.2.6. Mapa de productes i serveis

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Aceptar